Časopis “Kolivka”

“Kolivka”, glasilo Udruge “Vinkovački šokački rodovi” izlazi jednom godišnje i prati aktivnosti Udruge, te donosi i obrađuje pojedina događanja vezane uz šokačku tradiciju i običaje.

Glasilo je pokrenuto na inicijativu dr. sc. Vlaste Markasović koja je također urednica i lektorica Kolivke. Stalni stručni suradnici su Tomo Šalić, Zlatko Virc, Milka Vida, Vera Erl, Ivica Čosić Bukvin, Đuro Senčić, Ljubica Gligorević, Vladimir Vučevac, Marija Liščić Drmić, Dinka Liščić ..