Vinkovačko pokladno jahanje

Vinkovačko pokladno jahanje najavljuje kraj pokladnog i početak korizmenog vremena.

Brojni jahači u tradicijskom “ruvu” prolaze starim dijelovima grada Vinkovaca (Ervenica i Krnjaš) te se zaustavljaju kod svojih domaćina koji ih časte sa jelom i pićem uz pjesmu tamburaša.

Neizostavna postaja je i u centru grada gdje jahače dočekuje vinkovački gradonačelnik.

21.Vinkovačko pokladno jahanje (2024.)

3.veljače 2024. održano je 21.Vinkovačko pokladno jahanje na kojem je sudjelovalo pedesetak jahača iz četiri županije: Vukovarsko-srijemske, Osiječko-baranjske, Brodsko-posavske i […]